Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Lexikón Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
 

Zima

obdobie od zimného slnovratu do jarnej rovnodennosti (od 21. alebo 22. decembra do 20. alebo 21. marca na severnej pologuli)

v klimatológii sa jedná o obdobie s priemernými dennými teplotami vzduchu nižšími ako 5°C, stanovenými z krivky ročného chodu teploty

u nás je to spravidla obdobie od 1. decembra do 28., resp. 29. februára

Znečistenie ovzdušia

výskyt rôznych látok v ovzduší v takej koncentrácii a po tak dlhú dobu, že škodlivo pôsobí na zdravie, prípadne pohodu ľudí, na živé organizmy alebo na neživé objekty

kritériom znečistenia ovzdušia sú právne stanovené normy, ktoré určujú najvyššie prípustné koncentrácie cudzorodej látky v ovzduší

za znečistenie ovzdušia môžeme pokladať i taký stav, pri ktorom sa ovzdušie svojím zložením výrazne odlišuje od normálu práve v dôsledku prítomnosti cudzorodých látok

Zore

vzniká pri východe a západe Slnka rozptyľovaním predovšetkým červených a žltých lúčov v atmosfére (s tým súvisí i dané sfarbenie)

tým intenzívnejšie, čím viac vodnej pary sa nachádza v atmosfére

farebnosť je výraznejšia v jesennom období a v nízkych zemepisných šírkach

Zrážkomer

prístroj na meranie množstva zrážok kvapalného aj tuhého skupenstva

kovová valcovitá nádoba s presne definovanou kruhovou záchytnou plochou (horným otvorom, spravidla 500 cm2) umiestnenou 1 m nad zemou

stupnica na odmerke je delená s presnosťou na desatiny milimetra

Zdroj: meteo.sk
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan