Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Lexikón Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
 

Teplota pôdy

teplota meraná na povrchu pôdy (v hĺbke 2 cm je zapustená nádobka teplomeru) alebo v rôznych hĺbkach (obvykle v 5, 10, 50, 100 cm)

Teplota vzduchu

charakterizuje tepelný stav ovzdušia a je priamo úmerná strednej kinetickej energii molekúl, z ktorých sa vzduch skladá

Termograf

prístroj zaznamenávajúci časový priebeh teploty vzduchu

na meteorologických staniciach sa používa k meraniu teploty vzduchu (vo výške 2 m nad zemou)

záznam termografu sa nazýva termogram

Termosféra

vrstva atmosféry nad mezosférou vo výške od 85 do 500 km

typický rýchly rast teploty vzduchu s výškou

Tlak vzduchu (barometrický či atmosférický tlak)

tlak atmosféry (zmesi plynov a vodnej pary) na všetky telesá vo vzduchu na zemskom povrchu bez ohľadu na orientáciu ich stien

určený hmotnosťou vzduchového stĺpca, ktorý sa rozprestiera od stien telies až po hornú hranicu atmosféry

Tlaková níž ( cyklóna)

oblasť so zníženým tlakom vzduchu v atmosfére, ktorá sa prejavuje na synoptickej mape aspoň jednou uzavretou izobarou

tlak vzduchu vo vnútri je nižší ako v okolí

na severnej pologuli ja charakteristická cirkulácia vzduchu proti smeru hodinových ručičiek a na južnej pologuli v smere pohybu hodinových ručičiek

základný tlakový útvar, ktorého stred sa u nás označuje písmenom „N“

Tlaková výš (anticyklóna)

oblasť so zvýšeným tlakom vzduchu v atmosfére, ktorá sa prejavuje na synoptickej mape aspoň jednou uzavretou izobarou

tlak vzduchu vo vnútri je vyšší ako v okolí

na severnej pologuli je charakteristická cirkulácia vzduchu v smere hodinových ručičiek a na južnej pologuli v protismere hodinových ručičiek

základný tlakový útvar, ktorého stred sa u nás označuje písmenom “V”

Tornádo

typ veľkej tromby vyskytujúci sa predovšetkým v povodí rieky Mississippi

obvykle vzniká v instabilnom vlhkom tropickom vzduchu pochádzajúcom z oblasti Mexického zálivu a vytvárajúcim teplé sektory cyklón

oblaky typu cumulonimbus bývajú usporiadané do pásov a tvoria typickú čiaru instability identifikovateľnú i na družicových snímkoch

Tropický cyklón

jeden z najničivejších atmosférických javov

intenzívne vzdušné víry, ktoré sa pohybujú nad teplým oceánom a prechádzajú nad pevninu

výskyt najmä v Karibskom mori a Mexickom zálive ( „hurikán“ ) a v Juhočínskom mori ( „tajfún“ )

Troposféra

najnižšia a najdôležitejšia vrstva atmosféry (na póloch siaha do výšky asi 8 km, v stredných zemepisných šírkach do výšky 11 km a nad rovníkom do výšky 18 km)

odohrávajú sa tu procesy súhrne nazývané počasím

teplota s výškou klesá priemerne o 0,65°C na 100 m

zhora ohraničená „tropopauzou“

Trvalé zrážky

zrážky väčšieho plošného rozsahu trvajúcich aspoň hodinu

výskyt pri usporiadaných vertikálnych pohyboch s rýchlosťou niekoľko cm/s

pásmo atmosférických zrážok v súlade s horizontálnymi rozmermi zodpovedajúcej oblačnosti (oblaky typu stratus a altostratus) je široké niekoľko desiatok kilometrov

Turbulencia

výskyt v oblakoch a v okolí horstiev, v oblastiach vírivého pohybu vzduchu

najintenzívnejšia pri silných výstupných a zostupných pohyboch vzduchu – charakteristická pre búrkový oblak cumulonimbus (napr. spojená s vynútenými vertikálnymi pohybmi lietadla a jeho vibráciou)

Typizácia poveternostnej situácie

vypracovaná so zvláštnym ohľadom k tlakovému poľu nad strednou Európou a k počasiu na našom území

využíva sa v meteorologickej službe pri interpretácii tlakového poľa na predpoveď počasia, vyhľadávanie analógii v strednedobej a dlhodobej predpovedi počasia i pri dynamicko-klimatologických spracovaniach

rozoznáva 28 typov, z čoho je 13 anticyklonálnych a 15 cyklonálnych

Zdroj: meteo.sk
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan