Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Lexikón Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
 

Oblačnosť

dôležitý meteorologický údaj charakterizujúci stupeň pokrytia oblohy oblakmi v osminách (0 - jasno, 1/8 – takmer jasno, 2/8 – malá oblačnosť, 3/8 – malá oblačnosť až polooblačno, 4/8 – polooblačno, 5/8 – polooblačno až oblačno, 6/8 – oblačno, 7/8 – veľká oblačnosť, 8/8 – zamračené)

dosť často sa nesprávne zamieňa s pojmom oblak

Oblak

viditeľný zhluk nepatrných kvapiek vody alebo čiastočiek ľadu (prípadne kombinácia oboch)

vo vnútri prebieha koagulácia vodných kvapiek, t.j. nárast veľkých kvapiek na úkor malých

Oheň svätého Eliáša

svietiaci elektrický výboj, ktorý má tvar zväzkov svietiacich nití a sprevádza ich sústavné slabé praskanie alebo bzučanie

vzniká vtedy, keď je napätie elektrického poľa v tesnej blízkosti ostrých vyvýšených predmetov (strechy, antény, bleskozvody) také veľké, že vzduch sa v týchto miestach stáva elektricky vodivým a z takýchto miest začína odtekať elektrina

Ombrograf

prístroj, ktorý nepretržite zaznamenáva množstvo zrážok na papierový pás navinutý na valci, ktorý sa otáča pomocou hodinového stroja (1 otáčka za 24 hodín)

umožňuje určiť, v ktorom čase aké množstvo zrážok spadlo

záznam ombrografu je ombrogram

Optické javy v atmosfére

sú spôsobené lomom a odrazom slnečných lúčov na drobných čiastočkách vody, ľadu, prachu a pod.

rozptyľovaním a pohlcovaním svetelných lúčov v atmosfére vzniká blankyt oblohy, ranné a večerné zore

lom svetelných slnečných lúčov v dôsledku rozloženia teploty, teda aj hustoty vzduchu, vyvoláva refrakciu slnečného žiarenia, fatamorgánu a mihotanie hviezd

lom a odraz svetelných lúčov v kvapôčkach vody a kryštálikoch ľadu spôsobuje pozoruhodné svetelné úkazy, napr. halový jav a dúhu

Orkán

veľmi silný vietor s priemernou rýchlosťou minimálne 33 m/s (cca. 120 km/h), pričom nárazy môžu dosahovať i vyššiu rýchlosť

najčastejšie sa vyskytuje na mori, kde prúdiacemu vzduchu nestoja v ceste žiadne prekážky

more je veľmi rozbúrené, vlny dosahujú obrovskú výšku, hustá pena na vode obmedzuje viditeľnosť

zriedkavo sa vyskytuje i na horách

Ozón (O3)

zvláštna forma existencie kyslíka – trojatómový kyslík

veľmi účinný skleníkový plyn, vo vyššej koncentrácii jedovatý

vznik v troposfére (8 až 15%) pri elektrických výbojoch vo vzduchu, v stratosfére (85 až 92%) fotochemickými reakciami vyvolanými ultrafialovým žiarením

Ozonosféra

zóna zvýšenej koncentrácie ozónu, ktorá je súčasťou stratosféry, siaha od výšky 10 do výšky 50 km

zachytáva pre život nebezpečné ultrafialové žiarenie

jej horizontálne rozmiestnenie nie je rovnomerné (známe „ozónové diery“ )

Ozónová diera

oblasť so zníženou koncentráciou ozónu (najmä nad Antarktídou)

Zdroj: meteo.sk
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan