Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Lexikón Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
 

Celziova stupnica

vychádza z bodu mrazu 0°C a z bodu varu 100°C

Cirrocumulus (Cc, riasová kopa)

charakterizovaný ako tenké, menšie alebo väčšie skupiny či vrstvy bielych oblakov bez vlastného tieňa, zložený z veľmi malých oblačných častí v podobe zŕn alebo vlniek

patrí do skupiny vysokých oblakov a je spravidla oblakom ľadovým, niekedy však môže obsahovať i prechladené vodné kvapky

vzniká následkom vlnových a konvekčných pohybov v hornej troposfére alebo jeho výskyt súvisí s atmosférickým frontom, najmä studeným

Cirrostratus (Cs, riasová sloha)

charakterizovaný ako priesvitný oblačný závoj vláknitého alebo hladkého vzhľadu, ktorý úplne alebo čiastočne zakrýva oblohu a dáva vznik halovým javom

patrí do skupiny vysokých oblakov

je oblakom ľadovým a nevypadávajú z neho zrážky

vyskytuje sa ako typická súčasť oblačného systému atmosférického frontu (najmä teplého, oklúzneho, ale aj studeného frontu) alebo môže vznikať i transformáciou z iných druhov oblakov (napr. roztekaním horných častí búrkového oblaku)

Cirrus (Ci, riasa)

charakterizovaný ako vzájomne oddelené oblaky v podobe jemných bielych vlákien, bielych plošiek alebo úzkych pruhov

má vláknitý vzhľad a často hodvábny lesk

patrí do skupiny vysokých oblakov, je oblakom ľadovým, nevypadávajú z neho zrážky a jeho výskyt na oblohe býva často príznakom blízkosti atmosférického frontu

medziiným vzniká i odtŕhaním z horných častí búrkového oblaku, vyskytuje sa však i v oblastiach vysokého tlaku vzduchu

Cumulonimbus (Cb, búrková kopa)

charakterizovaný ako mohutný a hustý oblak veľkého vertikálneho rozsahu (patrí do skupiny oblakov vertikálneho vývoja)

pod základňou oblaku, obvykle veľmi tmavou, sa často vyskytujú nízke roztrhané oblaky, ktoré môžu, avšak nemusia spolu súvisieť, a zrážky, niekedy len v tvare virgy

sú naň viazané búrky, avšak môže existovať bez toho, aby samotná búrka vznikla

vertikálny rozsah dosahuje vždy aspoň niekoľko kilometrov

je obvykle komplexom zloženým z niekoľkých búrkových buniek

vzniká v oblastiach intenzívnej konvekcie, najčastejšie na studenom fronte alebo čiarach instability, podstatne menej často na teplom fronte

v letectve sa považuje za nebezpečný jav, pretože sa v ňom vyskytujú výstupné i zostupné prúdy (dosahujú rýchlosti i niekoľko desiatok m/s), intenzívne turbulencie, námraza, elektrické výboje a krúpy často veľkých rozmerov

Cumulus (Cu, kopa)

charakterizovaný ako osamotený oblak, obvykle hustý a s ostro ohraničenými obrysmi, vyvíjajúci sa smerom hore v tvare kôp či veží (patrí do skupiny oblakov vertikálneho vývoja)

pri pohľade z boku máva podobu karfiolu

časti osvietené Slnkom sú žiarivo biele, základňa oblaku býva tmavá a takmer vodorovná

väčšinou je nezrážkovým oblakom, z vertikálne mohutných oblakov však môžu niekedy vypadávať zrážky v podobe krátkych prehánok

za vhodných podmienok sa môže ďalej vyvíjať v cumulonimbus

je vodným oblakom, v prípade veľkého vertikálneho rozsahu môže byť v hornej časti oblakom zmiešaným

najčastejšie vzniká pri termickej konvekcii

Čiara instability

na prízemnej synoptickej mape čelo pásu nefrontálnych konvekčných dejov neveľkého horizonzálneho rozsahu

najčastejšie vzniká v teplom a vlhkom vzduchu vo vzdialenosti 100 až 500 km pred studeným frontom

prejavuje sa ako studený front, má však kratšie trvanie a výraznejší denný chod

vznik sa vysvetľuje cirkuláciou vzduchu pred studeným frontom

Chod meteorologického prvku

súhrnný výsledok periodických, neperiodických a transformačných zmien atmosférického prostredia v závislosti od otáčania Zeme, cirkulácie atmosféry, fyzikálnych vlastností povrchu a radiačnej bilancie

časový priebeh meteorologického prvku (procesu) za určité obdobie (deň, rok, sezónu, ročné obdobie a pod.)

Zdroj: meteo.sk
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan