Aktuality   Predpoveď počasia Aktuálne počasie   Letoviská Voda Hory Snehové správy Web kamery Turist Info Zdravie Astro Agro Postreky Lexikón   Služby Kontakt
Vyhľadávanie
Náhľad kamier
Signalizačná správa ÚKSÚP

Úplné znenie
Máj ukazuje svoju daždivejšiu tvár. Teploty sú primerané, porovnávať ich však s vlaňajškom vôbec nemožno, nakoľko máj 2018 bol naopak výnimočne teplý. A s týmto konštatovaním súvisí aj vývoj chorôb a škodcov.
Vo feromónových lapačoch slúžiacich na signalizáciu ochrany proti obaľovačom na ovocných stromoch je pozorovaný let prvej generácie: U obaľovača slivkového možno konštatovať, že v západnej časti územia je pozorovaný mierny pokles početnosti kvôli nižším teplotám, naopak na východe početnosť pomaly, ale pravidelne narastá. Pri obaľovačovi broskyňovom (synonymum je obaľovač východný) je situácia veľmi podobná s tým rozdielom, že celková početnosť je výrazne nižšia, na západnom Slovensku dosahuje len niekoľko kusov odchytených za 3-4 dni. Keďže premenlivé počasie bude pokračovať zrejme až do posledných májových dní, určiť termín ošetrovania je veľmi problematické. V oblastiach s pravidelnými hospodárskymi škodami možno vykonať ochranu aj proti prvej generácii, i keď druhá generácia býva škodlivejšia. Spomedzi povolených prípravkov je jeden biologický, a to Lepinox plus (aj v malospotrebiteľskom balení – MB) proti obaľovačovi broskyňovému, ktorý možno použiť na začiatku liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v nižšie uvedenej tabuľke asi o 4-5 dni skôr. Ostatné prípravky sa aplikujú v období liahnutia lariev alebo ihneď po vyvrcholení letu motýľov alebo 8-10 dní po začiatku výraznejšieho náletu. Pre Košický kraj odporúčame termíny posunúť o 3-4 dni skôr kvôli výraznejšie vyšším teplotám ako na západnom Slovensku. Povolené prípravky.
-          obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj,
-          obaľovač slivkový – Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Calypso 480 SC a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al a ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, ktoré sú autorizované proti húseniciam všeobecne.
Presnejšie dátumové ohraničenie pre celé Slovensko je uvedené v nasledovnej tabuľke:
územie Slovenskej republiky
obaľovač broskyňový
obaľovač slivkový
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky
24.-26. mája
27.-30. mája


2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce)
28.-30. mája
31. mája – 3. júna


3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m)
3.-7. júna
6.-10. júna


polohy nad 600 m
ešte plus 5-7 dní


Z ostatných chorôb a škodcov upozorňujeme na méru hruškovú na hruškách, múčnatkuchrastavitosť na jadrovinách, moniliózu plodov na marhuliach, americkú múčnatku egreša na egreši a pásavku zemiakovú, ktorej larvy sa začínajú objavovať v porastoch zemiakov.

Skrátená verzia
-        broskyneobaľovač broskyňový (synonymum obaľovač východný), slivkyobaľovač slivkovýpribližné termíny ošetrovania:
Prípravky:
-          obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj; biologický prípravok Lepinox plus (aj v malospotrebiteľskom balení – MB) aplikujte asi o 4-5 dni skôr oproti dátumom v tabuľke.
-          obaľovač slivkový – Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al, Calypso 480 SC a iba v malospotrebiteľskom balení Calypso Al a ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj, ktoré sú autorizované proti húseniciam všeobecne.
-        zemiakypásavka zemiaková,
-        hruškyméra hrušková,
-        jadrovinymúčnatkachrastavitosť,
-        marhulemonilióza plodov,
-        egrešamerická múčnatka egreša.
Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
20.5.2019
Zdroj: ÚKSÚP
 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 
 
Letenky
Pelikan